BH Telecom
Aktuelno

Raspisan Javni poziv: Dodjeljuju se stanovi u najam mladim bračnim parovima u Travniku

Na temelju Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu stana u najam mladim bračnim parovima ili vanbračnim partnerima, načelnik Općine Travnik, raspisuje javni poziv za dodjelu stanova u najam.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javog poziva je podnošenje prijave i utvrđivanje rang liste prioriteta kandidata za dodjelu stanova u najam. Predmet Javnog poziva je pet stambenih jedinica u vlasništvu Općine Travnik.

2. UVJETI ZA DODJELU STANOVA U NAJAM

Uvjeti koje kandidat za dodjelu stana u najam mora ispunjavati su sljedeći:

a) da su podnositelj prijave i njegov bračni ili vanbračni partner, u daljem tekstu aplikanti, državljani Bosne i Hercegovine

b) da prije podnošenja prijave na Javni poziv jedan od aplikanata ima prijavljeno prebivalište na području općine Travnik najmanje posljednje 3 godine neprekidno

c) da je jedan od aplikanata zaposlen na području općine Travnik

d) da su aplikanti starosne dobi od navršenih 18 do 35 godina starosti

e) da aplikanti nemaju riješeno stambeno pitanje na drugi način, odnosno da nemaju stan ili kuću u privatnom vlasništvu, da nisu nositelji stanarskog prava, da nemaju izgrađen objekat koji nije legaliziran

f) da aplikanti nemaju duga po osnovu poreza

 

Kompletan tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.

Travnicki.INFO