BH Telecom
Aktuelno

Saopćenje za javnost Kantonalnog tužilaštva u Travniku: Utajio 400.000 KM poreza, nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna-Srednjobosanski Kanton                              

KANTONALNO TUŽILAŠTVO/ TUŽITELJSTVO

T R A V N I K

Broj: A-18/23-88

Datum, 09.10.2023. godine 

 

S A O P Ć E NJ E    Z A   J A V N O S T

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Š.D. dana 15.12.2022. godine zbog krivičnog djela porezna utaja iz člana 273. stav 3. u vezi sa stavom 1.   Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Prvostepenom nepravosnažnom presudom Kantonalni sud u Novom Travniku oglasio je krivim Š.D. za izvršeno krivično djelo porezna utaja, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Istom presudom optuženom od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 417.092,90 KM, te je naloženo optuženom da u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude navedeni iznos uplati kao prihod budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo,  optuženom se stavljalo na teret da je  kao poreski obveznik u smislu člana 2. stav 3. i člana 21. stav 1. Zakona o porezu na dohodak FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) u svojstvu osnivača i vlasnika pravne osobe „***“ d.o.o. ***, svjesno, što je i htio da izbjegne plaćanje poreza na dohodak, u vremenskom periodu od 09.03.2021. godine do 13.07.2021. godine, postupio suprotno odredbama člana 36. Zakona o porezu na dohodak i člana 63. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (Službene novine F BiH broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18), u pogledu prijave dohotka po doznakama iz inostranstva po osnovu prodaje udjela pravne osobe „***“ d.o.o. ***, po zaključenom Ugovoru o kupoprodaji udjela „*** *** od decembra mjeseca 2020. godine i Ugovora o prijenosu udjela od 12.04.2021. godine, ne dajući zahtijevane podatke o svom stečenom oporezivom prihodu, izbjegao plaćanje poreza na dohodak na prihode uplaćivane u vremenskom periodu od 09.03.2021. godine do 13.07.2021. godine na njegov devizni račun broj: *** otvoren u Novoj banci AD Banja Luka, filijala Istočno Sarajevo, tako što nije izvršio prijavljivanje oporezivih novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 2.899.500,00 Eura konvertovano u konvertibilne marke u ukupnom iznosu od 5.670.929,09 KM, na koji način je propustio obračunati i prijaviti porez na dohodak od imovinskih prava u iznosu od 417.092,90 KM, na koji način je za iznos od 417.092,90 KM sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, a za taj iznos oštetio budžet Srednjobosanskog kantona.

Dakle, za sebe izbjegao plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom u Federaciji Bosne i Hercegovine ne dajući zahtijevane podatke o svom stečenom oporezivom prihodu koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa takvih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000,00 KM, čime je počinio krivično djelo „Porezna utaja“ iz člana 273. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

URED GLAVNOG TUŽIOCA