BH Telecom
Aktuelno

Započinje realizacija projekta “Racionalno korištenja električne energije i smanjenja troškova javne rasvjete”

Prateći stanje potrošnje električne energije za potrebe sistema javne rasvjete ali i procjene viših nivoa vlasti kao i mjere koje neke od evropskih zemalja već poduzimaju, Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik, sačinila je Prijedlog racionalnog korištenja i smanjenja troškova električne energije.

 

Značajna budžetska sredstva izdvajaju se, svake godine za troškove i održavanje javne rasvjete. S druge strane, postojeći sistem javne rasvjete, mjerna mjesta,stanje  brojila kao i ormari u kojima su smještena brojila ne omogućavaju  kvalitetno upravljanje i nadzor nad mjernim mjestima.

 

U namjeri da se pronađe prihvatljivo rješenje, u periodu od više od godinu dana Općina Travnik je, na dvije lokacije, imala testno postavljene  uređaje koji upravljaju javnom rasvjetom i prikupljaju podatke.

Na te dvije lokacije, prema utvrđenim rezultatima ušteda je varirala između oko 100,00 KM do cca 150, 00 KM mjesečno po lokaciji ( mjernom mjestu). Ova ušteda je ostvarena usljed isključenja rasvjete 2 sata tokom noći (kad ona i nije potrebna).

 

Pored navedenog, ugradnjom uređaja za upravljanje javnom rasvjetom unapređuje se postupak i održavanja, smanjenjem radnih sati koje su potrebene za obilazak i traženje kvarova jer sistem radi na principu digitalne detekcije kvarova odnosno nadzora u realnom vremenu, što svakako pojednostavljuje i pojeftinjuje postupak održavanja javne rasvjete.

Uvođenjem sistema za upravljanje javnom rasvjetom, pored značajnih mogućnosti uštede električne energije putem isključenja javne rasvjete u vrijeme kad ona nije potrebna, sistem nudi i sljedeće mogućnosti:

  • jednostavnu nadogradnju sistema za Smart City rješenja (prikupljanje podataka o zagađenju,vodostaju, buci, temperaturi i slično);
  • nadzor nad sistemom javne rasvjete u gotovo realnom vremenu;
  • blagovremenu dojavu kvarova na javnoj rasvjeti (smanjuje vrijeme odziva servisne službe- preduzeća koje vrši poslove na održavanju javne rasvjete, čime se eliminišu  nepotrebni radni sati koje Općina posebno plaća);
  • pomaže u identifikovanju parazitske/ilegalne potrošnje;
  • daje analitičke podatke za potrebe optimizacije i planiranja proširenja javne rasvjete.

Navedene mogućnosti koje nudi uvođenje sistema za upravljanje javnom rasvjetom osnov su i za ostvarenje osnovnih ciljeva : od stvaranje  uslova za racionalno korištenje električne energije, smanjenje troškova za električnu energiju, smanjenje troškova za održavanje javne rasvje, kao i unapređenje energetske efikasnosti.

Sistem za upravljanje javnom rasvjetom sastoji se od uređaja za upravljanje rasvjetom i detekciju kvarova koji se ugrađuje u ormare za javnu rasvjetu, višekorisničke Web aplikacije- Općina kao korisnik i preduzeće koje vrši poslove održavanja javne rasvjete i mobilne (Android) aplikacije.

U toku 2023. godine, nakon provedene analize, obezbjeđivanja sredstava i provedenog postupka javne nabavke za izbor izvođača radova Služba za zajedničke i komunalne poslove obavještava građane da do kraja mjeseca počinje implementacija projekta ugradnjom uređaja za upravljanje javnom rasvjetom na 100 mjernih mjesta.

O rezultatima implementacije naknadno ćemo informisati javnost.

Općina Travnik