BH Telecom
Arhiva

Saopštenje sa 3. sjednice Vlade SBK

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 2. redovne i 1. vanredne sjednice Vlade.

Usvojen je Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona, i isti uputila u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2015.godini,
– Odluka o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava iz Budžeta SBK za provođenje mjera zaštite korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja u 2015.godini,
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2015.godinu, provođenje mjera iz Programa zdravstvene zaštite životinja na epizootiološkom području SBK i zaštite zdravlja bilja u 2015.godini.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o akontatinoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja za 2015.godinu, odlukom se utvrđuje iznos od 944.754,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Ugovora sa Studentskim centrima i Sveučilištem u Mostaru za akademsku 2014/2015.godinu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Transfera kapitali izdaci sa pozicije nabavka opreme za Jedinicu za nemire, odlukom se izdvaja iznos od 52.650,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „KM TRADE“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje računarske opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, najpovoljniji ponuđač je „OCEAN“ d.o.o. Travnik.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada Usvojila Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za prvi kvartal 2015.godine i Izvještaje o praćenju provođenja preporuka.

Primljene su k znanju slijedeće informacije:
– Informacija o sufinansiranju visokog školsva i institucija visokog obrazovanja za period 2010-2015.godina,
– Informacija o javnoj nabavci za uklanjanje nezakonito izgrađenog dijela cjevovoda MHE Voljevac, Gornji Vakuf-Uskoplje, najpovoljniji ponuđač je firma „PALOČ“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje,
– Informacija o problematici u svezi rada ugostiteljskih objekata na području Srednjobosanskog kantona.

 

Vlada SBK/travnicki.info