Transparency International
Arhiva

Srednjoškolci iz Travnika organizirali kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu”

Planet obuca

Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH) i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH (ASuBiH), povodom 03. maja/svibnja – Svjetskog dana slobode medija je organizovalo Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“. Ova kampanja se sprovela u 14 gradova u BiH, a Travnik je bio jedan od njih. Volonteri Lokalnog tima Travnik su na info-štandu ispred Konzum marketa upoznali građane sa njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, kroz pojašnjenje žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH. Sprovedeno je i anketno ispitivanje o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju, uz podjelu Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Cilj Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ jeste upoznati i potaknuti građane da koriste svoje pravo i šalju žalbe Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i da se informišu o stanju medijskih (ne)sloboda u BiH, sve češćim prijetnjama i napadima na novinare i važnosti poštivanja ustavom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja.

 

Travnicki.INFO