BH Telecom
Arhiva

SSVOONK SBK traži zaključivanje novog kolektivnog ugovora u roku od 3 mjeseca

Kantonalni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture SBK-a (KO SSVOONK) zahtjeva od Ministarstva obrazovanja tog kantona na uvid Nacrt Zakona o pedagoškom zavodu SBK-a, koji bi se trebao naći u javnoj raspravi. 

-Nakon donošenja i usvajanja Zakona o pedagoškom zavodu treba raspisati konkurs za prijem savjetnika i viših savjetnika, i izvršiti prijem novih privremenih savjetnika, čiji će se poslovi definirati pedagoškim standardima i normativima, s obzirom da su dosadašnje aktivnosti na implementaciji stručno-pedagoškog nadzora u školama bile nezakonite. Također, KO SSVOONK-a SBK-a neće provoditi Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika u srednjim školama na području SBK-a u narednoj školskoj 2015./2016. godini, dok se ne sačini poseban Pravilnik o praćenju i napredovanju. Od ministrice obrazovanja tražimo da hitno zaustavi sve aktivnosti u vezi implementacije sadašnjeg pravilnika, koji je na nezakonit način počeo provoditi prethodni ministar. U suprotnom, Sindikat će organizirati štrajk upozorenja – navedeno je, između ostalog, u saopćenju iz SSVOONK-a. 

Također, predstavnici Sindikata zahtjevaju hitan sastanak s kantonalnom ministricom Katicom Čerkez, na kojem bi se razgovaralo o zbrinjavanju nastavnika koji su ostali bez dijela norme, te zaključivanje novog Kolektivnog ugovora u roku od tri mjeseca. 

U SSVOONK-u insistiraju da se isplati jedna tranša onim školama koje do sada nisu ništa naplatile po dobijenim pravomoćnim sudskim presudama. 

Iz ovog sindikata pozivaju članstvo da utuže sva neisplaćena potraživanja, sugerirajući im da zahtjeve dostave u roku od trideset dana, koji je propisan novim Zakonom o radu u Federaciji BiH, za razliku od ranijeg po kojem je taj postupak mogao trajati i do tri godine. 

(Fena)