Transparency International
U četvrtak područja Turbeta i Vlašića, a u petak Mehurića bez električne energije
U četvrtak područja Turbeta i Vlašića, a u petak Mehurića bez električne energije
Aktuelno

U četvrtak područja Turbeta i Vlašića, a u petak Mehurića bez električne energije

Planet obuca

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana 14.03.2019 (četvrtak) i 15.03.2019 (petak) zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja općine Travnik:

Dana 14.03.2019 (četvrtak)

• PJD Travnik

1.DV 10 Kv Turbe-Komar
Naselja:Nefijin most,Voćnjak,Bazen 2,Spajići,Ganići,Bešlija, Bjelo Bučje,Goleš
(Željeznička stanica),Goleš(selo), Gornja Trebeuša (škola),GSM Glavičica,Komar,
Motel-Komar, od 09:00 do 15:00 sati

2.DV 10 kV Turbe-Karaula
Naselja:Đelilovac,Didaci,Pilana Salkice, Šešići,Donje Krčevine,Škola Karaula,
Vlašić-Milk, Bašek, Seferi,Smet ,Gostilj,Vitovlje Do1, Pilana-Helda, Čosići,
Hamamđići,Selići, Gradina.Luka, i Gradina, od 09:00 do 15:00 sati

3.DV 10 kV Travnik – Relej Vlašić
Naselja:Paklarevo-Barišići, Paklarevo-Babići,
Paklarevo, Galica 1,2,3 i Repetitor Vlašić, od 13:00 do 16:00 sati

4.DV 10 kV Turbe-Pulac
Naselja: Turići,Vlahovići Škola,Donji Prići,Gornji Prići,Vlahovići,Pulac,
od 09:00 do 16:00 sati

Dana 15.03.2019 (petak)

1. DV 10 Kv Mehurić
Naselja: Fazlići, Orašac, Jezerci, Suhi Do, Mehurić(Škola), Poljanice, Mehurić 2
Dub, Orahovo, Zagrađe(Škola), Zagrađe, Skomorje, Višnjevo(Bare), Višnjevo 3 (Škola),
Višnjevo (Potok),GluhaBukovica (Čosići) i Gluha Bukovica, od 09:00 do 15:00 sati

2.DV 10kV Guča Gora
Naselja: Pašica Mlin,Postinje,Maline,Gornje Maline,Bikoši,Guča Gora, Guča Gora(Rajići),
Guča Gora (Vodovod),Krpeljići, Radonjići, Mosor, Bandol, Radojčići, Kosovo
od 09:00 do 15:00 sati

3.DV 10kV Han Bila
Naselja: Pode2, Pilana-Kasumović Adil, Nevjestino Selo, Pode, Pilana Kasumović,
MG Pilana, Čukle Škola, Gornje Čukle, Čukle, Donje Čukle, Škola Han-Bila, Han Bila,
Brajkovići, Ovnak2, Babići, Garhovčići, Ovnak, Vrbice Nova, Pod Dolac, Kljaci, Karhođe,
Zolote, Alihođe od 09:00 do 14:00 sati

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca na broj telefona 080 02 01 30

 

Agencija DAN