BH Telecom
Arhiva

U POSJETI: Progress centar Travnik (video)

Organiziranje različitih kurseva; engleskog, njemačkog, turskog i arapskog jezika, za djecu i odrasle, stoji u osnovi rada Progress centra Travnik.

Osim toga, njihova uloga u kreiranju društvenog života, ne samo kroz edukativne sadržaja nego i kroz organiziranje različitih kulturnih događaja, kao što su tribine, izložbe i promocije, zaista je značajna.

Od 2008. godine, kada je osnovan,Centar bilježi brojne uspjehe i doživljava razvojni put. što ih dovodi i do kandidature za prestižnu nagradu, u grupu najboljih u svijetu.

Naime, Progress centar iz Travnika nalazi se među predstavnicima iz 35 država koje su zvanično aplicirale za veliku svjetsku nagradu, Mohammed bin Rashid Arabic Award iz Dubaija, za doprinos izučavanju i širenju arapskog jezika u svijetu.

Travnicki.INFO