Arhiva

U SBK do juna niti jedno ubistvo, smanjeni svi parametri izvršenja krivičnih djela

Planet Obuca

KRIMINALITET

Stanje sigurnosti na području Srednjobosanskog kantona u prvih 6 mjeseci 2016.godine ocjenjuje se kao zadovoljavajuće. Takva ocjena temelji se na činjenici da su smanjenji svi parametri na osnovu kojih se stanje sigurnosti procjenjuje. U prvom redu to je značajno smanjenje broja krivičnih djela u odnosu na isti period prošle godine. Broj krivičnih djela smanjen je za 14 %, odnosno sa 774 krivična djela izvršena u prvih šest mjeseci prošle godine, broj djela smanjen je na ukupno 662 krivična djela. Od navedenog broj 259 krivičnih djela izvršili su poznati izvršioci, dok su u 403 slučaja izvršioci bili nepoznati. Ukupna rješenost krivičnih djela iznosi 68 %, dok je procenat otkrivanja izvršilaca krivičnih djela izvršenih po nepoznatom počiniocu ukupno 48 %.

Treba istaći i činjenicu da je došlo do znatnog smanjenja broja najtežih krivičnih djela. Naime, nije zabilježen niti jedan slučaj ubistva, a jedan slučaj pokušaja ubistva uspješno je dokumentovan i izvršilac je procesuiran. Smanjen je i broj smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama za 50 %, sa broja od 8 poginulih u prvih 6 mjeseci  2015.godine broj poginulih u 2016.godine smanjen je na 4 poginule osobe. Također je došlo do smanjenja i u drugim oblastima kriminaliteta, naročito u oblasti imovinskih delikata. Tako je broj ukradenih vozila smanjen za 51 %, te je tokom ove godine ukradeno 27 vozila, u odnosu na 55 vozila koliko je ukradeno tokom 6 mjeseci 2015.g. I ove godine najviše je ukradeno vozila marke VW – 21 i  Audi – 4. , a najviše krađa izvršeno je u Travniku – 8 vozila, Bugojnu 5, Gornjem Vakufu-Uskoplju – 4, Novom Travniku 3 vozila. Od navedenog broj ukradenih vozila u 8 slučajeva otkriveni su izvršioci, dok su u 15 slučajeva vozila pretragom terena i uz saradnju sa građanima vozila pronađena i vraćena vlasnicima.

Broj razbojništva izvršenih ove godine iznosi 17, što je za 39 % manje u odnosu na prošlu godinu, kada je izvršeno ukupno 28. Do sada je rasvjetljeno 7 slučajeva razbojništva, dok je u ostalim slučajevima u toku preduzimanje mjera na otkrivanju izvršilaca. Razbojništva se većinom izvršavalau noćnim satima, izvršioci su osobemlađe i srednje starosne dobi, koja uz prijetnju i upotrebu oružja otuđuju novac, dragocjenosti itd, uglavnom iz trgovina, kladionica i benzinskih pumpi.

Najzastupljenija krivična djela su svakako iz oblasti imovinskih delikata, a među njima najčešće se vrše teške krađe, na koje otpada ukupno 44 % krivičnih djela iz ove oblasti. Tokom ove godine također je došlo do smanjenja broja teških krađa za 30 %, te je njihov broj ukupno 185, u odnosu na 2015.godinu kada je evidentirano ukupno 266 teških krađa.  Od 185 teških krađa izvršenih 2016.godine u 56 slučajeva izvršioci su otkriveni. Objekti napada pri vršenju ovih krivičnih djela su uglavnom kuće, stanovi, putnička vozila  i drugo, a otuđivao se novac, nakit, zatim autokasetofoni, akumulatori, elektro-kabal, sitna stoka, sadnice maline itd.

Kada je u pitanju borba protiv zloupotrebe opojnih droga treba podsjetiti na akciju pod nazivom „Kristal“ koja je provedena u martu ove godine, kada je pronađeno i oduzeto preko 600 grama kokaina, što je jedna od najvećih zapljena ove vrste droge u Federaciji BiH. Isto tako, učešće u akciji „Mreža“ koja je u junu 2016.godine pokrenuta od strane MUP-a ZE-DO kantona, rezultiralo je pronalaskom i oduzimanjem gotovo 1 kilograma marihuane.

SAMOUBISTVA

Na području Srednjobosanskog kantona evidentirano je 14 samoubistva, što je više za 2 ili    17 %.  Suicidi su zabilježeni na području općine Bugojno i Kiseljak po 3, zatim Novi Travnik, Busovača i  Travnik po 2, te Jajce i Vitez po 1. Starosna dob nastradalih je od 60 do 70 god.- 5, zatim od 50 do 60 god. i od 70 do 80 god. po 2, te od 30 do 40 god. i od 40 do 50 g. po 1.

Izvršioci suicida su muškarci, a po načinu izvršenja 11 je izvršeno vješanjem, te po 1 vatrenim oružjem, aktiviranjem ručne bombe i skokom sa visine.

JAVNI RED I MIR

U oblasti javnog reda i mira, stanje se također procjenjuje kao zadovoljavajuće. Nisu zabilježeni slučajevi kršanja istog u većem obimu, a ukupno je evidentirano 676 slučajeva narušavanja javnog reda  i mira.  U ovoj oblasti došlo je do blagog povečanja od 4 % slučajeva, ali razlog tome je u pojačanoj aktivnosti policijskih službenika na spriječavanju i sankcionisanju prosjačenja, te pojačanoj kontroli ugostiteljskih objekata. Tako je zbog prekršaja iz oblasti javnog reda i mira uručeno ukupno 500 prekršajnih naloga, te podneseno ukupno 246 zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka pred prekršajnim odjeljenjima sudova na području našeg kantona.

SIGURNOST SAOBRAĆAJA

Stanje u oblasti sigurnosti saobraćaja predmet je svakodnevnog analiziranja te preduzimanju mjera na unaprjeđenju stanja u ovoj oblasti. Krajem prošle godine, nakon što je uočen negativan trend stanja u ovoj oblasti, sačinjen je Plan mjera na smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica za period 2016.-2017.godina. 

Provedbom planiranih mjera uspjelo se u znatnoj mjeri umanjiti najteže posljedice saobraćajnih nezgoda, te je broj smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama za prvih 6 mjeseci ove godine smanjen za 50 % u odnosu na prošli godinu. Naime, ove godine u saobraćajnim nezgodama poginule su 4 osobe, dok je u 2015.godini za prvih 6 mjeseci broj poginulih osoba u saobraćajnim nezgodama iznosio 8 poginulih. Smanjenje je zabilježeno u pogledu broja teže povrijeđenih osoba za 20 % u odnosu na isti period prošle godine. Tokom 2016.godine u saobraćajnim nezgodama teško je povrijeđeno 47 osoba, u odnosu na 59 koliko ih je bilo povrijeđeno tokom 2015.godine. Isto tako, smanjen je i broj lakđe povrijeđenih osoba za 18 % i iznosi je 206 lakše povrijeđenih osoba u odnosu na 224 osobe koje su lakše povrijeđene tokom prvih 6 mjeseci 2015.godine. Istovremeno, broj saobraćajnih nezgoda ostao je na prošlogodišnjem nivou i iznosi ukupno 1494 saobraćajne nezgode za prvih šest mjeseci ove godine.

Ovi pokazatelji obavezuju da se nastavi sa mjerama koje su preduzimane u prethodnom periodu, od kojih bi izdvojili da je tokom ovog perioda iz saobraćaja isključeno ukupno 827 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola,  610 vozača je isključeno zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita, 859 vozila isključeno je zbog neregistrovanosti, a ukupno je zbog prekršaja iz oblasti saobraćaja izdat 27 161 prekršajni nalog. 

Pored navedenih aktivnosti na spriječavanju krivičnih djela i otrkivanju njihovih izvršilaca, preduzimane su i brojne mjere osiguranja vjerskih manifestacija na našem području. Vjerske manifestacije Ajavtovica i Sveti Ivo na kojima se okupi nekoliko desetina hiljada hodoćasnika predstavljaju svakako sigurnosni izazov, pogotovo u kontekstu aktuelnih terorističkih prijetnji u svijetu. Dodatnim angažmanom većeg broja službenika obe manifestacije protekle su i bez najmanjeg incidenta. Značajne su aktivnosti policijskih službenika evidentirane su i na osiguranju drugih javnih skupova sporskog,vjerskog i kulturnog sadržaja, kojih je ukupno evidentirano 240 za ovaj izvještajni period.

Također, službenici policije učestvovali su i u organizaciji 3.naučno-stručne konferencije „Cyber kriminal i forenzika“, koju su zajednički organizovali MUP SBK/KSB Travnik i Univerzitet Vitez. Ova međunarodna konferencija protekla je veoma uspješno sa nizom konkretnih zaključaka, koji će doprinijeti unaprjeđenju sigurnosti. Kampanja „Stop nasilju u porodici“ koja je provedena u saradnji sa ICITAP-om na području Bugojna i Jajca, također je u znatnoj mjeri doprinijela prevenciji ove vrste krivičnih djela.

OSTALE AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI MUP-a SBK/KSB TRAVNIK

U periodu januar – juni 2016. godine iz djelokruga upravnih poslova urađeni su slijedeći predmeti: registrovano vozila sa produženjem- 32654, zatim odjavljeno vozila- 6525, izdato vozačkih dozvola- 5838, izdato ličnih karti- 9987, prijava – odjava prebivališta- 4978, određeno JMBG- 1222, rješenja iz oblasti građanskih stanja- 3344, izdato putnih isprava- 11950 itd.

Ministarstvo u sjedištu izdavalo je odobrenje za nabavku i prevoz eksplozivnih materija.  Privrednim subjektima izdato je 55 odobrenja za nabavku i 164 za prevoz eksplozivnih materija.

Policijske stanice za fizička lica izdale su: 262 odobrenja za nabavljanje oružja, zatim 291 oružni list, te 34 zamjene oružnih listova. Izdato je 10 odobrenja za držanje oružja za pravna lica, 50 oružja oduzeto u upravnom postupku, te izdato 31 odobrenje za nabavku municije. Svim ovim aktivnostima prethodila je striktna provedba novog Zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja Srednjobosanskog kantona, koji između ostalo propisuje provedbu specijalističke obuke za buduće nosioce vatrenog oružja. Isto tako, brojne su aktivnosti registrovane u pogledu naše kampanje „Izaberi život bez oružja“ u okviru koje su prikupljene značajne količine oružja i municije koja je bila u nelegalnom posjedu građana.

Iz djelokruga agencija za zaštitu ljudi i imovine izdato je 26 rješenja za obavljanje poslova fizičke zaštite, zatim 4 rješenja za obavljanje tehničke zaštite, 1 rješenje za obavljanje fizičke i tehničke zaštite, 4 rješenja za lica koja neposredno upravljaju poslovima fizičke i tehničke zaštite ( odgovorno lice ), te 55 službenih iskaznica  za lica koja obavljaju poslove zaštite.

 

MUP SBK