dstore
U srijedu druga sjednica Općinskog vijeća Travnik
U srijedu druga sjednica Općinskog vijeća Travnik
Aktuelno

U srijedu Konstituirajuća sjednicu Općinskog vijeća Travnik

Planet obuca

Za srijedu, 27.1.2021. godine u Centru za kulturu općine Travnik zakazana je Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Travnik.

Za ovu sjednicu predviđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Podnošenje izvještaja o verificiranim mandatima vijećnicima u Općinskom vijeću Travnik

2. Davanje – potpisivanje svečane zakletve

3. Prijedlog Odiuke o izboru komisije Općinskog vijeća Travnik za izbor i imenovanje

4. Donošenje zaključka o načinu glasanja — tajno ili javno

5. Utvrđivanje kandidata za predsjedavajučeg Općinskog vijeća Travnik

6. Glasanje o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik

7. Proglašenje rezultata glasanja

8. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik iz ranijeg saziva

9. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik

10. Prijedlog Odluke o imenovanju radnih tijela Vijeća

a) Odbor za privredu i ekonomsko finansijske poslove
b) Odbor za pitanja boraca, RVI, porodica šehida i porodica poginulih boraca
c) Odbor za urbanizam i komunalne djelatnosti
d) Odbor za međunarodnu saradnju
e) Odbor za bezbjednost
f) Odbor za društvene djelatnosti
g) Normativno pravni odbor
h) Odbor za izbjeglice, raseljena lica i dijasporu

11. Prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Općine Travnik

 

Agencija DAN