Uoči nove akademske 2018/2019. godine održana pripremna praktična nastava
Uoči nove akademske 2018/2019. godine održana pripremna praktična nastava
Aktuelno

Uoči nove akademske 2018/2019. godine održana pripremna praktična nastava

Uoči nove akademske 2018/2019. godine na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“ u petak je organizirana pripremna praktična nastava za brucoše, kako bi se upoznali s teorijskim i praktičnim tokovima nastavnog procesa u ovoj visokoobrazovnoj ustanovi kroz sve segmente Pravila prvog ciklusa studija.

U osobno i u ime Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, nazočne studente pozdravili su prorektor za nastavu i studentska pitanja, prof.dr. Kadrija Hodžić, dekanica Fakulteta poslovne ekonomije, prof.dr. Jamila Jaganjac, dekan Fakulteta informacijskih tehnologija, prof.dr. Lazo Roljić i dekan Fakulteta pravnih nauka, prof.dr. Ivo Miro Jović. U ime dekanice Fakulteta zdravstvenih studija, prof.dr. Amre Macić-Džanković, studente je pozdravila asistentica Jasmina Marušić.

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ jedno je od najstarijih bh-a privatnih visokoobrazovnih ustanova u kojoj studenti stječu znanja, vještine i kompetencije koje će ih obilježiti u budućnosti i na temelju kojih će, nakon završetka studija, moći ostvariti svoje profesionalne ciljeve.

Prvi dio pripremne praktične nastave obuhvatio je determinističko apostrofiranje svih segmenata teorijsko-obrazovnih pretpostavki za studiranje koje naši brucoši moraju poštivati, dok se drugi, važniji dio odnosio na realizaciju praktičnih vježbi na matičnim fakultetima, s ciljem realizacije i primjene naučene teorijsko-stručne osnove.

U sklopu drugog dijela pripremne praktične nastave studenti Fakulteta poslovne ekonomije posjetili su tvrtke u PC-96 u Vitezu, studenti informatike obišli su suvremeno opremljene informatičke kabinete u zgradi Sveučilišta, studenti prava moderno opremljenu Pravnu kliniku, dok su brucoši Fakulteta zdravstvenih studija posjetili Zavod za javno zdravstvo KSB/SBK u Travniku.

Sveučilište/Univerzitet VITEZ