dstore
Aktuelno

Upisni rok: MSTŠ Travnik nudi širok spektar zanimanja svojim novim učenicima

Planet obuca

U šk. 2021/2022. godini Mješovita srednja tehnička škola Travnik u
Travniku upisuje u prvi razred:

IV STEPEN – 4 GODINE

 • elektrotehničar informacijskih tehnologija
 • elektrotehničar računarstva i informatike
 • elektrotehničar energetike
 • mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama
 • dizajner tekstila i odjeće na računaru
 • tekstilni tehničar konfekcionar
 • šumarski tehničar

III STEPEN – 3 GODINE

 • zavarivač – bravar
 • operater na CNC mašinama
 • elektroinstalater – elektroničar telekomunikacija
 • konfekcionar tekstila krojač
 • zidar – tesar – keramičar

A) OPŠTI USLOVI

Pravo prijave na konkurs za upis u prvi razred srednje škole pod jednakim uslovima imaju:

 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća.
 2. Učenici sa posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

B) ROKOVI

I Prvi ( ljetni ) upisni rok

Prijavljivanje kandidata za tehničke i stručne škole je:

21. i 22. 06. 2021. god. od 8,00 sati

II Drugi ( ljetni ) upisni rok

Prijavljivanje kandidata za tehničke i stručne škole je:

01. i 02. 07. 2021. god. od 8,00 sati

III Treći ( jesenji ) upisni rok

Prijavljivanje kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je

23. 08. 2021. god. od 8,00 sati

Rezultati ( rang lista ) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj tabli i na web stranici škole.

Učenik u jednom upisnom roku može konkurisati za upis samo u jednoj školi, odnosno vrsti programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i uvjerenje.

Prijem učenika vrši se u skladu s planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i rang liste objavljene na školskoj oglasnoj tabli i EMIS-web stranici škole. Komisiju za prijem učenika imenuje Upravni odbor.

Prijavljivanje za upis

 • Kandidat prilaže na Konkurs za upis:
 • prijavu na Konkurs – u školi se preuzme,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list,
 • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
 • uvjerenje o uspjehu u šestom (VI), sedmom (VII ), osmom ( VIII) i devetom ( IX) razredu.
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Relevantni predmeti su:

 1. Za mašinsku, elektrotehničku i graðevinsku struku:  matematika, fizika i informatika
 2. Za tekstilnu, i šumarsku struku: hemija , biologija i bosanski/hrvatski/srpski jezik
 3. Za ostale trogodišnje stručne škole trećeg stepena iste ili srodne struke, relevantni predmeti su: hrvatski/bosanski/srpski jezik, matematika i fizika