Arhiva

Vlada SBK/KSB dala saglasnost školama za raspisivanje konkursa za nastavno i nenastavno osoblje

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je usvojila Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za VII i VIII mjesec 2015. godine, Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za april 2015. godine, dala Saglasnost komisiji za javne nabavke za pokretanje konkurentnog zahtjeva radi rekonstrukcije sistema za grijanje u „I O.Š. Donji Vakuf“, dala Saglasnost za pokretanje javnih nabavki za škole: „Hasan Kjafija – Pruščak“, „Pajić Polje“, „Ivan G. Kovačić“, „IV O.Š. Torlakovac“, „Brestovsko“, „Muhsin Rizvić“, dala Saglasnost komisiji za javne nabavke za pokretanje postupka javnih nabavki udžbenika za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola, usvojila Odluku o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju stolarije u školi „13. Rujan“ i „Berta Kučera“ iz Jajca, te dala Saglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za nastavno i nenastavno osoblje za školsku 2015/2016. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za realizaciju projekata SBK/KSB za 2015. godinu sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK dala je Saglasnost na odabir dobavljača za usluge osiguranja stacioniranih radara od požara i drugih opasnosti, Saglasnost na odabir dobavljača za usluge servisiranja kopir aparata, te imenovala Policijski odbor na 60 dana.

Na 5. redovnoj sjednici Vlada SBK dala je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Saglasnost za nabavku telefonske centrale u Kantonalnom javnom pravobranilaštvu, i Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za prijem u radni odnos u Općinskom sudu Travnik,

Vlada SBK je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog odbora za razvoj, utvrdila osnovice za isplatu plaća i toplog obroka, te dala Saglasnost za pokretanje niza postupaka javnih nabavki. Također, razmatrana je problematika iz domena rada Agencije za privatizaciju te je Vlada SBK usvojila prijedloge iste.

Na prijedlog ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Vlada SBK je usvojila i Prostorni plan općine Jajce.

KABINET PREMIJERA