BH Telecom
Arhiva

Vlada SBK/KSB: Tvornici šibica Dolac dodijeljena koncesija za eksploataciju izvorišta “Kanare”

Vlada Srednjobosanskok kantona donijela je odluku o dodjeli koncesije Tvornici šibica “Dolac” d.d. Travnik za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju vode sa izvorišta “Kanare” u općini Travnik.

Odluka je usvojena, iako je tokom rasprave ministar zdravstva Nikola Grubešić upozorio da je u njoj navedeno da se, osim koncesije za flaširanje i prodaju vode, dodjeljuje i koncesija za izgradnju mini hidroelektrane.

Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je predložilo, a Vlada SBK/KSB donijela odluku o usvajanju Akcionog plana za poboljšanje sigurnosti saobraćaja na području SBK/KSB za period 2016-2017. godina.

Govoreći o stanju sigurnosti, ministar unutrašnjih poslova, Feliks Vidović, rekao je da je primjetan broj smanjenja krivičnih djela na području SBK/KSB, ali da je u određenim općinama povećan broj slučajeva obiteljskog i vršnjačkog nasilja, te je najavio sačinjavanje sveobuhvatnog izvještaja o stanju u sigurnosti.

Na prijedlog kantonalne Uprave za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada SBK/KSB je dala saglasnost na Pravilnik o ostvarivanju prava na stipendije za djecu boračke populacije.

FENA/Travnicki.INFO