Transparency International
Aktuelno

Za djecu štićenike iz svih kantona: Usvojena inicijativa, Zavod Pazarić će dobiti 300.000 KM

Planet obuca

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je danas inicijativu zastupnice Kenele Zuko (SDA) koja se tiče zaduženja Vlade FBiH i resornog ministarstva da u budžetu za 2020. godinu planiraju sredstva u iznosu od 300.000 KM za sanaciju Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Također, ovom inicijativnom je planirano da se izdvoje sredstva za zapošljavanje dva psihologa i dva pedagoga, a u skladu s Pravinikom o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijane zaštite u FBiH.

Kako je Zuko navela u obrazloženju inicijative, uvidom u stanje Zavoda Pazarić ustanovljeo je da je neophdna sanacija pojedinih dijelova, a u cilju kvalitetnijeg boravka štićenika.

Također, u zavodu borave 334 korisnika kojima je neophodno pružiti stručnu pomoć zbog poteškoća u razvoju, te se predlaže da se u skladu s Pravilnikom uposli stručni kadar kojeg trenutno nemaju dovoljno.

Fena