BH Telecom
Arhiva

Za sutra zakazana 33.redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

Predsjedavajući Općinskog vijeća Travnik zakazao je 33. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati 16.10. 2015. godine (PETAK), u 10:00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1.Razmatranje Rebalansa budžeta Općine Travnik za 2015. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta Općine Travnik za 2015. godinu

2.Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Općine Travnik za 2015. godinu

3.Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi

4.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu neposrednom pogodbom

5.Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta „Plava voda“

6.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina

7.Prijedlog Odluke Odluke o načinu polaganja instalacija kablovskih operatera

8.Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaća zaposlenika u Općinskom javnom pravobranilaštvu Travnik

9.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama

10.Nacrt Odluke o visini naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradom

11.Nacrt Odluke o najmu stana i utvrđivanju kriterija za određivanje iznosa najamnine po slobodno ugovorenoj i zaštićenoj najamnini

12.Razmatranje Pravila/Statuta JU Centar za socijalni rad Travnik i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravila/Statut JU Centar za socijalni rad Travnik

13.Aneks 32. Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za BiH za period 2016.-2018. godina

14.Uputa Skupštini JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik Nova Bila o imenovanju predsjednika i članova NO JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik

15.Rješenja o dodjeli zemljišta

e) Suvad Bešo

f) Mustafa Alić

g) Safet Kolić

h) Fuad Ferizović

16.Program novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2015. godinu

17.Informacija o zimskom održavanju cesta i gradskih ulica na području općine Travnik za period 15.11. 2014. do 15.03. 2015. godine

Općina Travnik/Travnicki.INFO