BH Telecom
Arhiva

dr. Solomon Gaon, rabin najpoznatije sinagoge u Velikoj Britaniji, bio je iz Travnika

Iako njegovo ime i prezime uopšte ne zvuče kao da su sa ovih prostora, nekadašnji rabin španskih i portugalskih jevreja u Britaniji, dr. Solomon Gaon, rođen je u našem gradu.

Solomon je rođen 1912. godine u Travniku, a svoju edukaciju je počeo u Sarajevu. Nakon završene srednje jevrejske škole, Solomon je dobio zvanje rabina na jevrejskom fakultetu u Londonu. Sa 34 godine postaje Hakham (glavni rabin) Bevis Marks sinagoge, najpoznatije sinagoge u Britanskom Commonwealthu. Zajedno sa Sir Alanom Mocattom, dobijao je pohvale za povratak jevrejske zajednice u Britaniji.

Solomon Gaon kandidovao se za najvišu moguću funkciju u jevrejskoj zajednici, međutim nakon izjednačenog glasanja (75-75), izgubio je od Abrahama Levya odlučujućim glasom predsjednika Mahamada (suda).

Nakon poraza, preselio se u New York gdje je predavao na Yeshiva univerzitetu. Za svoj doprinos dobio je nagradu Princ Asturijasa od Španije.

 

Travnicki.INFO