Arhiva

EDUKACIJSKI FAKULTET TRAVNIK: Konkurs/natječaj za upis studenata

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku u akademsku 2015/2016 godinu

KLIK za preuzimanje (PDF)