BH Telecom
Arhiva

Mustafa Gafić

Mustafa Gafić rođen je 20. novembra 1933. godine u Vakufu kod Travnika, a nakon školovanja u Učiteljskoj školi u Travniku završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu i diplomirao studij žurnalistike.

U svom plodnom novinarskom radu objavio je više od 60 priloga o životu i djelu nobelovca Ive Andrića, a u pripremi mu je knjiga “O Andriću u Travniku”. Također je objavio 1960. godine sportsku monografiju “Dva jubileja”. Kao urednik i suradnik djelovao je u   mnogim listovima:”Travnički ljiljani”, Divan”, “Preporod”, “Asil-times” iz   Malmea,  “Bosna-press internacional” iz Frankfurta, Zajednici” te “Oslobođenje” i “BH-Press” …

Za svoj dugogodišnji uspješan rad u novinarstvu dobio je 1995. godine “Zlatnu plaketu” Saveza novinara BiH, a primljen je i u članstvo Međunarodne federacije novinara sa sjedištem u Briselu. Dobitnik je više javnih i društvenih priznanja za svoj novinarski rad.