Arhiva

Nema deponovanja snijega, sankanja.. Pročitajte obavijest Općine Travnik u vezi s postupanjem u novonastalim vremenskim neprilikama

Planet Obuca

Obavještavaju se svi vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih i poslovnih objekata općine Travnik u svezi sa novonastalim vremenskim neprilikama (uvećanom količinom snijega i stvaranjem leda na trotoarima, kolovozima i drugim javnim površinama, te krovovima, drveću i slično) da su dužni očistiti snijeg i led na prilazima svojih stambenih i poslovnih objekata, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu („Sl. novine Općine Travnik“, broj: 18/09).

Uklanjanje snijega i leda sa autobusnih stajališta, označenih javnih parkirališta, taksi stajališta, pijaca/tržnica, sportskih objekata i objekata javnih institucija dužni su da se brinu pravna lica/osobe koje upravljaju tim površinama, odnosno lica/osobe koje te površine i objekte koriste.

Posebnu pozornost upućujemo na obvezu uklanjanja velike količine snijega na pojedinim krovovima objekata što predstavljaju opasnost za sigurnost građana. S tim u svezi, vlasnici i/ili korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su čistiti i uklanjati snijeg i led sa krovova i ispred objekata, te omogućiti bezbjedan pristup prostorima ispod i oko objekata čiji su vlasnici ili korisnici.

Ujedno, obavještavamo sve građane da je zabranjeno:

Iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare;
Bacanje snijega i leda ispred zgrada i poslovnih objekata na ulicu;
Zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i drugih otvora;
Deponovanje snijega i leda na javne površine;
Parkiranje vozila na prometnicama, na ili uz trotoare na način da se onemogući rad zimske službe;
Sankanje i klizanje na javnim saobraćanim površinama.

Ukazujemo da, ukoliko građani sami ne mogu ukloniti i čistiti snijeg i led s krovova i ispred objekata, za vršenje ovih radova mogu se angažirati: Vatrogasno društvo Travnik, javna komunalna preduzeća, te drugi pravni ili fizički subjekti o vlastitom trošku.

 

Travnicki.INFO/Općina Travnik