Arhiva

Prihvaćena inicijativa Kenele Zuko da se povuče odluka o zabrani nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama u BiH

Kenela Zuko, zastupnica SDA u Parlamentu Federacije BiH, za Anadolu Agency (AA) je potvrdila da je danas u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prihvaćena njena inicijativa za usvajanje zaključka kao odgovor na zaključak Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) u vezi sa zabranom nošenja vjerskih obilježja svim uposlenim u pravosudnim institucijama u BiH.

“Jučer sam na Klubu SDA podnijela i obrazložila incijativu te dobila podršku prvo predsjednika SDA Bakira Izetbegović, a onda i cijelog Kluba. Danas sam podnijela incijativu i očitovali su se poslanici sa 51 za, 5 protiv, 4 suzdržana”, rekla je Zuko.

“Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zahtijeva od VSTV Bosne i Hercegovine da povuče svoj dopis sudovima i tužilaštvima u BiH br. 06-02-1-2163-1/2015 od 21. 10. 2015. godine, kojim se od rukovodilaca pravosudnih institucija traži provođenje zaključka VSTV u vezi sa zabranom nošenja vjerskih obilježja svim uposlenim u pravosudnim institucijama u BiH, čime se direktno krše elementarna ljudska prava i vjerske slobode, zagarantirane Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine”, navodi se u inicijativi upućenoj Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Inače, na sjednici održanoj 21. 9. 2015. i 14. 10. 2015. godine VSTV je donijelo Zaključak “da se rukovodiocima pravosudnih institucija u BiH skrene pažnja na zabranu nošenja vjerskih obilježja svim uposlenim u pravosudnim institucijama u BiH”.

Dopisom VSTV-a svim sudovima i tužilaštvima u BiH traži se da rukovodioci pravosudnih institucija preduzmu odgovarajuće mjere u cilju implementacije predmetnog Zaključka, ili, kako se to u dopisu VSTV-a kaže, “u pravcu prevazilaženja uočenog problema sa ciljem jačanja povjerenja javnosti u nepristrasnost pravosuđa”.

U sljedećem dopisu VSTV-a upućenom istim adresatima dana 26. 1. 2016. godine, od rukovodilaca sudova i tužilaštava traži se da do 6. februara 2016. godine dostave informacije o tome da li su u svojim sudovima i tužilaštvima “imali slučajeve nošenja vjerskih obilježja od strane nosilaca pravosudnih funkcija ili ostalih uposlenih te koje su konkretne mjere poduzeli u pravcu poštivanja pozitivnih propisa i smjernica Vijeća”.

“Iako svoj izrazito sporni Zaključak VSTV u svojim dopisima naziva čas preporukom čas smjernicama, postaje izrazito nesporno da VSTV sistematično poduzima mjere i aktivnosti na njegovoj potpunoj implementaciji. Apsolutno je nedopustivo da se jedna potpuno fluidna kategorija kao što je ‘percepcija javnosti o vjerski motiviranoj pristrasnosti u pravosuđu BiH’ uzima kao gotova činjenica, a da se zanemaruje upravo notorna činjenica da u pravosuđu BiH nije zabilježen nijedan slučaj sa sudskim epilogom koji bi potvrdio vjerski motiviranu pristrasnost u pravosuđu BiH”, navode iz Kluba zastupnika SDA.

Dodaje se kako je nedopustivo da se ovim Zaključkom VSTV i insistiranjem na njegovoj provedbi na diskriminirajući način markira vjerski motivirana pristrasnost kao jedino moguća, dok se, kako se navodi, svaka druga moguća pristrasnost, kao i moguća percepcija javnosti o njoj, potpuno zanemaruje.

“Potpuno je nedopustivo i to da VSTV BiH svojim Zaključkom direktno narušava Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda (čl. 9), Opću deklaraciju UN o ljudskim pravima (čl. 18), Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (čl. 18), Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH (čl. 7) kao i Zakon o zabrani diskriminacije. Ustav BiH (a takođe i ustavi entiteta, kantona i Distrikta Brčko) garantira prihvatanje i direktnu primjenu ‘prava i sloboda predviđenih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda’. I napokon, ne postoji nigdje u svijetu ustanova ili institucija sistema koja svojim zaključkom može derogirati međunarodne konvencije, ustav ili zakone jedne zemlje”, navode iz Kluba zastupnika SDA.

Anadolu Agency