Aktuelno

SBK: Javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu zdravstvenih markica za 2023. godinu

Na osnovu člana 10. Pravilnika o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene novine SBK broj 13/18), Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

 

JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava na dodjelu-lijepljenje zdravstvenih markica za 2023. godinu