BH Telecom
Arhiva

Travnik domaćin IV. Futura Moot Court natjecanja studenata

Općinski sud Travnik od 3. do 5. srpnja bit će domaćin IV. Futura Moot Court kvalifikacijskog natjecanja studenata iz oblasti ljudskih prava. U obliku simuliranog suđenja, nastalo je po uzoru na Moot Court natjecanja koja su iznimno popularna među studentima prava diljem svijeta. Kroz pripreme, studenti stječu vrijedna iskustva rada u timu, istraživanja slučaja, pisanja podnesaka i sudjelovanja u raspravama pred sudom.

Pored toga, veliku vrijednost natjecanja čini i intenzivna uključenost profesora, asistenata, sudaca i odvjetnika. Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta ‘VITEZ’ jedini je iz Kantona Središnja Bosna koji će se natjecati zajedno sa studentima Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ iz Mostara, tuzlanskog Pravnog fakulteta i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Sveučilište/Univerzitet ‘VITEZ’ predstavljat će dva tima i to, u sastavu apelanata: Dino Sijamija, Nerma Pirić i Emir Živojević, studenti III. godine, dok će na strani zastupnika države biti Fatima Čalo, Adis Zlotrg i Jasmin Mehmedović, studenti IV. godine. Naše studente predvodit će više asistentice Maja Pločo, glavna koordinatorica, zatim trenerica Bojana Link i pomoćni trener Mirza Čaušević, također viši asistent na FPN.

Ovo natjecanje održava se u organizaciji švedske međunarodne organizacije Civil Rights Defenders (do 2011. švedski Helsinški komitet za ljudska prava), kojoj je cilj obrana ljudskih prava – a posebno građanskih i političkih te podržavanje i osnaživanje ugroženih branitelja ljudskih prava.

Pobjednik IV. Futura Moot Courta u Travniku izravno se kvalificira na X. regionalno Moot Court natjecanje 2016.godine u Zagrebu.

Sveučilište/Univerzitet Vitez